Disiplina Tungo sa Pagbabago

0

Mahirap baguhin ang isang ugaling nakagawian na. Marami tayong  gawi o ugali  na tayo mismo ang nagpapayabong sa paglipas ng panahon.  Ito’y maganda kung nagdudulot ng kabutihan. Subali’t may mga ugali tayong nakasasama sa atin. Bilang mga Kristiano, alam natin kung ano ang mga gawi natin na nakasasagabal sa paglago sa buhay-kristiano.

 

Ang masasamang kilos at ugali na inugatan na ng panahon ay mahirap baguhin.  Maaring nakikita natin ang masamang epekto nito sa katawan, sa relasyon  at ispiritwal na aspeto ng buhay,  at nagkakaroon tayo  ng masidhing pagnanais ng dagliang pagbabago.  Ito ay mabuti at kanais-nais nguni’t  kalimitan  ay hindi nangyayari.  Ang  pagnanais, gaano man katindi  ay kapos para sa tunay na pagbabago.

 

Sa pagbabago, kailangan ay nagpapatuloy na disiplina  sa…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top