Disiplina sa Pakikinig ng Salita ng Dios

0
IMG_3861

Hindi magiging masigla ang buhay-Kristiano kung wala ang pagkain ng karne at gatas na buhat sa  salita ng Diyos. Malinaw ang dahilan. Ang Biblia ang nagpapahayag ng tungkol sa Diyos; sa Kanyang Anak na si Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay, kung paano maliligtas sa galit na darating, at kung paano malulugod ang Diyos sa atin. Upang makilala ang Diyos, at maging maka-dios, kailangan ng malalim na pag-kaalam ng Kanyang salita.

Pinakamadaling disiplina upang makatanggap ng salita ng Diyos ay ang pakikinig. Kung walang disiplina dito, maaring hindi na tayo makinig. Una  sa disiplina ng pakikinig ay ang paghanap ng isang Iglesia kung saan ang Biblia ay matapat na ipinapahayag….

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top