Ang Pag-ibig ni Hosea at Pag-ibig ng Dios

0

Ang pag-aasawa ni Hosea kay Gomer ay sumasalamin sa pag-ibig ng Dios sa Kanyang bayan. Walang sinumang maghahangad na ibigin ang isang madumi at mapangalunyang asawa katulad ni Gomer. Subalit ibinigay ni Hosea ng buong-buong ang kanyang oras, panahon at ari-arian upang suyuin si Gomer. Gayon din ang Dios sa Kanyang bayan subalit patuloy pa rin itong sumusuway sa Kanya. Talamak ang karumihan at pangangalunya ni Gomer. Ginagawa niya ang ayon sa gusto ng kanyang laman hanggang tuluyan niyang iwanan si Hosea. Ipinagmalaki ni Gomer na sasama siya sa lalaking magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan (Hosea 2:5).

Gayon pa man, tinustusan pa rin ni Hosea si Gomer dahil alam niya na kahirapan lamang ang idudulot sa kanya…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top