Gumagapang na Damo

0

Disenyo ng Dios na ang tao ay manirahan sa isang magandang halamanan. Nang pinili ng taong magkasala, kinailangang bungkalin niya ang lupa at sa kanyang pawis ay pagyamanin ito. Ngunit sa sandaling magpabaya, sari-saring damo, kulisap at hayop ang titira dito, hanggang sa ito’y unti-unting  sakupin ng damuhan.  

Ganyan ang larawan ng puso ng isang Kristiano. Kung hindi maging maingat at masipag na linangin ang puso sa kabanalan, ay maaaring tubuan ng binhi ng masama at kainin ng kamunduhan. 

Hindi natural na gustuhin ng tao ang mga bagay na patungkol sa Dios. Ang hilig ng kanyang puso… continue reading..

O! Kay Ganda ng Umaga

0

Sa Lumang Tipan, ang mga pari ay nag-aalay ng handog at nagsusunog ng insenso tuwing umaga sa templo ng Panginoon. Ang mga mang-aawit naman ay nagpapa-salamat din sa Dios tuwing umaga. Malimit ding mabanggit sa Mga Awit ang pag-aalay ng papuri sa Dios sa umaga. Bilang bayan ng Dios, marapat lamang na simulan natin ang ating araw sa paglapit sa ating butihing Dios ng may pagpupuri at pagpapasalamat.

Sapagkat sa bawat pag-gising, panibagong lakas ang bigay ng Dios. Nakatulog tayo ng mahimbing, gayong ang iba ay sa lansangan at maruming sulok nagpalipas ng gabi. Ligtas tayo sa panganib ng digmaan, kalamidad at… continue reading..

Huwag Bigyan ng Halaga ang Pangsamantala.

0

 Ikaw ang pinakamaganda o pinakamakisig na nilalang sa lupa. Nakabihis ka ng pinakamamahaling kasuotan. Nakatira ka sa isang mala-palasyong tahanan at sa garahe, naroon ang iyong koleksyon ng mamahaling sasakyan. Natitikman mo ang lahat ng kasaganaan na mayroon sa mundo. Ngunit kung lahat man ng kayamanan sa mundo ay sa iyo, maaari mo bang tumbasan ang halaga ng iyong kaluluwa? Ang sabi ni Hesus  “Sapagka’t anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang kaluluwa?” (Markos 8:37). 

Bakit namatay si Hesus? Namatay Siya hindi upang bigyan tayo ng maginhawang buhay, o magsimula ng repormasyon sa lupa, kundi iligtas ang ating mga kaluluwa. Ang kaluluwa ang pinakamahalaga sa… continue reading..

And She Gleaned in the Field Until Evening: The work attitude of Ruth

0

Ruth 2:17 “And she gleaned in the field until the evening, and beat out what she had gleaned. And it was about an ephah of barley.

See the industry of Ruth. She gleaned in the field until the evening. She worked with all diligence, seizing the daylight. She saw the value of work and maximized her opportunity to gather grains in the field of Boaz. What she gathered until evening, she beat, and it amounted to an ephah of barley. We can see the thoroughness of her work. It is not enough to be diligent in one’s labor.  There must be good closure to any… continue reading..

A Confident Hope

0

Psalm 130: 7-8 ” O Israel, hope in the Lord! For with the Lord there is steadfast love, and with him is plentiful redemption, And he will redeem Israel from all his iniquities.”

The Israel mentioned in this verse refers to the True Israel of God, the believers. What great blessing that our hope is in the Lord, the Maker of heaven and earth, the all-powerful, majestic, and awesome God. This hope is not a disposition that good things may come but a confident certainty that good things will come to His people…. continue reading..

Waiting on the Lord

0

 “Wait for the Lord, my soul waits, and in His Word I hope; my soul waits for the Lord more than the watchmen for the morning, more than watchmen for the morning.” Psalm 130:5-6

Waiting is part of our Christian life. The Lord wants us to wait. It is not because He wants us to suffer longer, but to refine us and learn more from an unpleasant experience. It is comparable to making a gelatin dessert. When cooked, we have to wait a bit longer for the Jello to set; then, we can eat it. If we do not wait, we will… continue reading..

In Good Company

0
Along my walking trail, it is amazing to see beautiful blooms alongside grasses, twigs and decaying debris.

“Greatly have they afflicted me from my youth,
yet they have not prevailed against me.
The plowers plowed upon my back;
they made long their furrows.”
Psalm 129: 2-3

How many times have we been overwhelmed by pain and sorrows. As Christians, we can experience persecution of all sorts. There are trials from the world, from our hearts, and Satan himself. It is natural to feel that we are swamped with many problems, especially if they are grievous and painful. The Psalmist… continue reading..

Every Beginning Has An End

0

The year 2021 has begun to roll. Yet as days and months hasten on, we know that 2021 will soon end. Just as our Pastor said, every beginning has an end. Thus, we become wiser if we ponder that as New Year begins, we are drawn one year closer to the end of our lives. Knowing that we will soon leave this earth, our mindset should be to prepare to meet our Lord. 

And how do we prepare? If we are leaving for another country, we spend time to get a visa. We book an airline and hotel, and… continue reading..

Increasing Your Word Power: Nope, it is not your vocabulary.

0

It is amazing what words can do.We know that our words are powerful. It is called “performative” in communication because what we say can lead someone to act. So when we say, “sweep the floor,” “buy pandesal” or “turn off the light,”; a person is moved to action. Even trained animals respond to the commands of their masters.  

Words can also be a soothing balm. It can heal, encourage, or mend a broken heart. Encouraging words give hope when we are down and blue. But words can also be like bitter poison. Words that humiliate or discourage can destroy a relationship… continue reading..

The Legacy of the Righteous

0

Psalm 112:1-2 “Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord. Who greatly delights in His commandments. His offspring will be mighty in the land. The generation of the righteous will be blessed.”

God’s kindness overflows in every sphere of life of a believer. Those who fear God and delight in His commandments receive rewards in great measure. Not only will they experience peace, hope, and joy, they too will find the full meaning of their existence. 

God always recompense His people. What we give to God, He gives back a hundredfold.  God blesses those who… continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top