Imparting the virtue of kindness to the young

0
IMG_2976

Today we will talk about kindness.

Kindness as defined in the dictionary is the quality or state of being gentle and considerate. In the Bible, we can define kindness as seeking the interest of others; it is to make other people happy and make them see that God is good to them.

But man is naturally unkind. We are selfish by nature which is already evident in childhood. Selfishness is often the cause of quarrels among children. That is why it is very critical that the teaching of kindness to children begins early.

Here are four ways on how we can sow the seed of kindness in the hearts of our children

  1. Selfish…
    continue reading..

Ang Ating Kaisipan

0
IMG_0961

Marami man ang bulaklak ng puno ng mangga, hindi lahat ng ay magiging bunga. Marami ang matutuyo, ang iba naman ay kakainin ng ibon o insekto. Ang kaisipan ng tao ay maaaring maihalintulad dito. Marami sa mga ito ay walang pakinabang sa kaluluwa. Ang iba naman ay maaaring magbulid sa kasamaan kung ito ay isagawa.

Bawat gawa ng tao ay pinag-iisipan. Ang gawang masama ay nag-umpisa sa plano  at saka isinagawa. Bawat salitang masama na nakasakit sa kapwa ay pinag-isipan muna. Kung disiplinahin ng tao ang kanyang sarili, maaring mapigilan ang pag-gawa o pagsasalita ng ng masama. Subalit mas higit na mabuting depensa ang huwag nang mag-isip pa ng masama.

Kung ang…

continue reading..

Teaching Courtesy and Respect

0
IMG_2209

Children should be taught respect and courtesy just like any other Christian virtues. I often encountered teenagers who don’t even know how to greet an older person. Some are simply ashamed, others are plainly ignorant of (Good Manners and Right Conduct) GMRC. When we were young students, we would always greet our teachers whenever they entered the classroom. Now – particularly among college students – when a teacher enters the classroom, she is the one who greets the students.

It is sad. But children of Christians should never be branded as lacking courtesy or respect. They should be taught to greet people, young and old alike, to say “please” and “sorry”,…

continue reading..

Vote Wisely

0
IMG_2206

Dear Luzviminda,

This coming Sunday, May 8, we will be celebrating Mother’s Day. Let me be the first one to greet you “Happy Mother’s Day!”.  How I wish I can be with you all. But I have other obligation to keep. I need to be with my daughter when she delivers her baby anytime soon. It is a momentous event for all of us in the family. My daughter will have her very own daughter, and I will witness motherhood coming full circle. How wondrous is His work and how wise and wonderful is His design for the family. God be praised for His marvelous goodness.

But on  Monday, May 9, is…

continue reading..

Ang Dakilang Misyon Ng Isang Ina

0
IMG_1996

Ano ang nakapaloob sa pagiging ina? Matapos ang pagbubuntis at paghihirap na isilang ang sanggol, ang kasunod nito ay maraming taon ng pagpapalaki at paghubog ng mabuting ugali. Kasama rin ang pagtuklas ng talento na ibinigay ng Diyos sa bata at pinapayabong ito; matiyagang pagdidisiplina at pag-akay sa daan ng kaligtasan. Kalimitan ang mga taong nagbigay ng matinding dagok sa kaharian ni Satanas, o nag-ambag ng malaki sa lipunan, ay  pinalaki ayon sa pamamalakad ng makadios at matapat na Ina.

Ang mga anak na hindi nabigyan ng tamang pagpapalaki at pagmamahal ay may pilat sa pag-uugali na dadalhin sa kanilang buong buhay. Kahit maging isang Kristiano, ang mga kahinaang ito ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top