Tinawag Tayo sa Ating Trabaho

0
photo (2)

Ang ating mga trabaho ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang bokasyon kung saan tayo ay tinawag ng Dios. Sinabi ni Calvin na sa bawa isa ay itinalaga ang isang partikular na gawain. Ang Dios ang tumatawag kung kaya’t itinatatwa nito ang opinyon na ang ating trabaho ay dala ng pagkakataon, o dahil sa kagustuhan ng tao. Kung ang Dios ang tumatawag sa ating mga trabaho, nais ng Dios na mag-trabaho ang tao. Malinaw ang utos na ito sa paglikha pa lamang. Kaya’t ang pagiging tamad, at ayaw mag-trabaho ay taliwas sa utos ng Dios.

Ang ating trabaho ay mula sa Dios. Makikita natin ang gawa ng probidensya…

continue reading..

Developing our God-given Talents

0

photo (2)

The Lord has blessed everyone  with  various talents and skills. Some seem to have extra-ordinary gifts while others  may appear  to be  simply “average”.

 

The difference with the “talented”  and the “master of none” is that the former spends time to  discover and cultivate his/her God-given talents, while the latter is contented in admiring the giftedness of others. The fact is, most people failed to discover and develop their gifts.

 

Developing our gifts requires a lot of self-discipline and determination. Commitment  is what we need so we can be what we want to be in life. John Mason, in his book, A Man Called Average, said that if we…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top