Kasama ang Diyos sa pasimula hanggang sa katapusan ng taon

0

Kundi ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis, at umiinom ng tubig ng ulan sa langit, lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon” (Deutronomio 11:11-12)  

Humaharap tayo sa isang bagong taon.  Sino ang nakakaalam ng ating masusumpungan,? Anong mga karanasan? Anong  pangangailangan? Anong pagbabago?  Wala mang kasiguraduhan ang bukas, “ang Diyos ay laging naroon  …hanggang sa katapusan ng taon”

Ang Panginoon ang bukal na pinagkukunan natin ng lahat ng  ating pangangailangan at ilog na hindi natutuyo. Kung ang Dios ang bukal ng awa, ang Kanyang awa at kalinga  sa atin ay hindi rin maiiga. “Isang ilog na…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top