Huwag Malinlang ng Huwad na Pag-asa

0
          Ang pag-asa sa puso ng tao ay hindi nauubos ayon kay John Milton.  Mahalaga ang pag-asa. Kung wala ito, magiging napakasaklap ng buhay ng tao. Ngunit ang pag-asa na hindi nakasalig kay Kristo ay magbubulid sa  kapahamakan. Maraming tao ang umaasa  ng mahabang buhay  at magandang bukas –  pag-asang mabuti lamang hanggang sa huling araw ng buhay, dahil ang hahantungan nito ay walang hanggang pagdurusa sa kabilang buhay.
          Ito ang babala si Santiago “ …ni hindi ninyo alam ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas!” (Santiago 4:13-16).  Hindi ba mas mabuti na iwaksi ang  pangarap na mahaba pa ang buhay at isiping maaring maikli lamang ito?  
continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top