Ang Krus ni Kristo

0

Ang Krus ni Kristo

Isang lingo sa bawat taon, ang kalipunan ng mga Filipino ay nakatuon sa pag-alala sa Dios. Dito ipinagdiriwang ang  pagkamatay at pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Tinatawag itong Semana Santa o Holy Week.  Ang Krus ni Kristo ay sentro sa okasyong ito.

Ang pagiging relihiyoso ng mga Filipino ay naipapamalas sa ganitong panahong. May mga  nagsasadula  ng gawang pagliligtas ni Kristo mula sa paglilitis hanggang sa Kanyang  pagkabuhay na magmuli.  Marami din ang nagpapabasa ng Pasyon. Ang Pasyon  ay aklat na inilalahad ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa malikhaing pagtutugma ng mga salita at binabasa ng pa-awit.  Isa itong matanda nang tradisyon ng mga Filipino. At mayroon ding mga prusisyon at pag-aayuno, katulad ng hindi pagkain…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top