Matagumpay na Buhay-Kristiano 

0

IMG_0500                                                       

Mataas ang pamantayan ng Dios sa pamumuhay ng bawa’t-kristiano.  Makikita ito sa tagubilin ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad sa Lukas 17:1-3. Inaasahan ni Hesus na ang Kanyang mga alagad ay  mamuhay ng walang kapintasan. Hindi sila dapat nag-iisip ng masama  at  maging dahilan upang ang iba ay magkasala o manghina sa pananampalataya . Dapat  silang maging mapagpatawad sa humihingi ng kapatawaran kahit pa magkasala sila ng 7 beses sa isang araw.

Mahalaga ang ganitong pamumuhay upang huwag madungisan ang patotoo…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top