Pagmamatyag sa Ating Puso

0

Nakasalalay sa maingat at matalinong pamamahala ng “control room” ang pag-iwas sa panganib at mga kaaway ng isang “war submarine.” Araw-araw, ang kapitan ng barko ay gumagawa ng “routine check-up” upang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng submarine. Kung may nagbabantang panganib, hindi nababahala ang kapitan dahil alam niya na ang lahat ay may kaayusan.

Ang maraming aksidente sa mga sasakyan at pagawaan ay dulot ng nakaligtaan o hindi maingat na “routine check-up.” Ganoon din sa buhay ng tao. Kung hindi maganda ang pamamahala sa ating puso, maaaring magkaroon ng kaguluhan, pagkabagot, panlalamig at pagkawasak ng buhay.

Gumagawa ang tao ng iba’t-ibang paraan upang bigyang solusyon ang mga problema. Subalit nakakaligtaang siyasatin…

continue reading..

My Motivation for the New Year

0

I always meet people during my morning walk. For my first morning walk for this year, I met an old man in his 80’s walking with a cane, and with some difficulty. I greeted him with a “Happy New Year” and kissed his hand. His face lightened up and smiled as if pleasantly surprised with my greetings. I was walking fast in contrast to the slow, struggling steps of “Tatang”. After a while, he waved goodbye, and even said “God Bless”.

As I finished my remaining rounds, I realized how fragile life could be. Life is short. The old man I saw was certainly strong and full of life during his…

continue reading..

Ang Panglabas at Pangloob na Katauhan

0

 

Laking takot ng mga residente sa isang bayan sa Florida, nang ang kalsada sa tapat ng apartment na kanilang tinitirhan ay biglang gumuho. Kasamang gumuho sa malalim na balon ang nagdaraang sasakyan. Tinatawag ito ng mga syentipiko na “sinkhole”. Nangyayari ito kapag ang tubig sa ilalim ng lupa ay natutuyo dahil sa tag-tuyot. At dahil walang suporta sa ilalim, madali itong bumagsak. Ganito rin ang nangyayari kapag ang personal na buhay ay hindi matatag. Ngunit kalimitan nalalaman natin ito kapag nagkaroon na nang malaking problema, katulad ng pagkakaroon ng isang “sinkhole”.

May dalawang mukha ang ating katauhan, ang panlabas at panloob. Ang panlabas ay ang ating trabaho, pag-aari, relasyon sa kapwa,…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top