Kasalanan

0

IMG_0310

Kaya bang  sukatin ang tindi ng kasalanan? Walang maaaring ihambing sa tindi ng kasalanan, subalit hindi ito kinakatakutan ng tao at hindi rin sila nababahala sa implikasyon nito sa kanilang kaluluwa.

Sinasabi sa Biblia na ito ay naitanim sa puso ng bawa’t tao nang magkasala si Eba at Adan.   Malala ang epekto nito sapagkat walang patid nitong nilalason ang ating kaisipan, salita at kilos. Tayo ay naging marumi at may sala sa harapan ng Diyos, ngunit wala tayong kakayahan na lumaya sa gapos at sumpa nito (Rom 3:20).  Habang tayo ay nabubuhay, ang dulot nito ay kahihiyan at sa oras ng kamatayan, ang naghihintay sa may sala ay…

continue reading..

How the Wife Can Spice-up Her Marriage

0
IMG_2071

 

 1. Stay fit and beautiful. Dress well – not wearing extravagant or expensive clothes but enough to make a good statement for the husband. Consider his preferences in choosing clothes (some like their wives to have short hair or wearing skirt instead of maong pants). And since we are the glue that hold things together in the home, we need to be strong and alert all the time. Exercise is important; and take those vitamins too.
 1. Call your husband “sweet names”: honey, darling, sweetie, …the possibilities are endless. This gives the feeling that you love your husband so much that calling him by his name is not…
  continue reading..

Panalanging May Pagtitiwala

0

IMG_1045
Isang kapitan ng barko ang nagsalaysay ng isang pangyayari na nagpabago sa kanyang buhay Kristiano.

Kapitan: “Nasa timon ako ng barko ng lumapit sa akin ang isang pasahero na ang pangalan ay George Mueller. Nakatira siya sa Bristol, England.”

George Mueller: “Kapitan, kailangan kong sabihin sa iyo na dapat akong makarating sa Quebec sa Sabado ng hapon.”

Kapitan: “Imposibleng mangyari iyon, Mr Mueller!”

George Mueller: “Kung hindi ako madadala ng iyong barko, magpapadala ang Dios ng ibang paraan para ako makarating, sapagkat sa 57 taon ng aking pagmiministeryo, kahit minsan ay hindi ako lumiban sa takdang usapan. Kaya’t tayo ay manalangin.”

Kapitan: “Mr. Mueller, hindi mo ba alam kung gaanong kakapal ang tumatakip na ulap…

continue reading..

Pagdurusa

0
IMG_2068

Ang tunay na pananampalataya ay naipapahayag hindi lamang sa gawa kundi mas higit sa oras ng pagdurusa. Ang pagkabigo ng inaasam-asam na pangarap, kahirapan, pag-iisa, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkaratay sa malalang sakit, pag-alipusta, at pag-uusig ay maaaring danasin ng isang Kristiano. Subalit kung tanggapin ito ng may pagpapasakop, ang katapat nito ay maluwalhating korona. Ito ang sinabi ni Kristo. “Ama, kung ibig Mo, ilayo Mo sa Akin ang kopang ito, gayunma’y huwag ang kalooban Ko ang mangyari kundi ang sa Iyo.” (Lucas 22:42)

Mula sa pagdurusa ay dadaloy ang bagay na maganda para sa kaluluwa. Mula sa pagdurusa, naisatitik ni David para sa atin ang nakapagpapalakas na mga Psalmo….

continue reading..

Opening the Door for the Gospel

0
IMG_3391

Most of the residents in our village are either retired professors from UPLB or retired employees from IRRI. Many of them live an affluent life, with manicured lawns, and 2- 3-car garage. Yet many are already sick, and for this year alone, four have died already.

I feel sad whenever I hear of eminent professors and scientists now succumbing to old age. Some have gone senile, not wanting to meet people anymore. They are highly-educated people.  Yet in old age, they just seem to wait for the sun to set on their lives, ignorant of their real purpose in living. How I desire to reach out to them and share the…

continue reading..

Mabuting Maghintay

0

 

IMG_0961

May isang sundalo na tumatakas sa mga kaaway sakay ng kanyang kabayo. Sa Kanyanng matuling pagtakbo, napansin niya na nahihirapan ang kanyang kabayo dahil may depekto ang bakal sa paa nito. Kinakailangan itong ayusin, ngunit  malapit na ang kaaway at kung siya ay hihinto, manganganib ang kanyang buhay. Ngunit  minabuti niyang dumaan sa isang manggagawa at naghintay hanggang siguradong maayos na ang bakal sa paa ng kabayo.

Nang halos 100 metro na lamang ang layo ng kaaway, sabay naman siyang sumakay sa kabayo at tumakbong kasing bilis ng hangin upang ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Doon niya napatunayan na ang saglit na paghihitay ay nag-pabilis pa sa kanyang pagtakas.

Malimit na pinaghihintay tayo…

continue reading..

Benefits of a Good Laugh

0

ICM Discussion: The Benefits of Good Humor. (from Eric Barker, Barking up the Wrong Tree, July 24, 2016)

IMG_0917

What Is Humor?

What is the purpose of humor? why do we laugh?

Humor is a complex phenomenon There is no general theory of humor or even an agreed definition.

 • Humor is comprised of three components: wit, mirth, and laughter.
  • Wit is the cognitive experience,
  • Mirth the emotional experience,
  • Laughter the physiological experience.
 • We often equate laughter with humor, but there are many instances of laughter (tickling, nervousness, etc.) that clearly have little to do with humor.
 • Similarly, there are many instances of humor that do not result in laughter (due to the mood of…
  continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top