Katotohanan Tungkol Sa Isang Kristiano

0
IMG_0500

Si John Owen ay may apat na paalala sa mga Kristiano. Una, siya ay nilikha ng Dios ayon sa Kanyang larawan upang mamuhay sa katuwiran ng Dios. Ang kanyang katauhan ay binubuo ng pang-unawa (mind), kalooban (will) at damdamin (affection).

Ang kaisipan ay pangunahin sa kaluluwa ng tao. Ito ang pumipili at nagtuturo ng direksyon o desisyon sa buhay. Tinatawag ito na mata ng kaluluwa. (2). Ang kalooban (will) ay ang disposisyon na kumilos ayon sa dikta ng kaisipan. (3) at ang damdamin ay nagbibigay ng malaking impluwensiya sa ating mga ginugustong gawin. Katulad ng manibela ng sasakyan, dinadala nito ang kaluluwa kung saan nito naisin, at kalimitan, lagi itong…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top