Ang Galit na Darating (Mateo 3:7)

0
IMG_4702

Pagkatapos na manalasa ang isang malakas na bagyo, lantad man ang pagkasira sa paligid, ngunit may mga bagay na maganda sa paningin. May kislap ang mga natitira pang patak ng ulan, sariwa ang hangin at mababanaag ang muling pagsikat ng araw. Ito ang kalagayan ng bawat Kristiano. Naglalakbay siya sa lupain na nagpahirap sa katawan ng Tagapagligtas at kung may kalungkutan man, ito ay tinutunaw ng habag ni Hesus. Si Hesus din ang nagpapatotoo sa Kanyang bayan na lahat ng Kanyang paghihirap na dinanas sa lupa ay hindi para sa Kanyang pagkawasak.

Pagkabalisa naman at takot ang mararamdaman kung mabalita ang pagdating ng isang malakas na unos. Makikita sa langit ang…

continue reading..

Pinagaling ang Pipi na Inaalihan ng Demonyo

0
IMG_0548

Katatapos pa lamang  pagalingin ni Hesus ang dalawang bulag at dumadating naman ang pangkat na kasama ang pipi na humihiling din ng kagalingan.  Walang pagod ang Panginoong Hesus sa pag-gawa ng mabuti.  Na kay Hesus ang balon ng masaganang biyaya  na walang kaubusan, kahit ito ay walang tigil na ipinamamahagi.

Ang pipi ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Maihahalintu-lad ito sa mga wala kay Kristo, ang naghahari sa kanilang puso ay ang dikta ng demonyo. Sila’y pipi sa pananalangin at pagpupuri sa Dios.

Hindi nagkusang lumapit ang pipi kay Hesus dahil sa kapangyarihan ng demonyo sa kanya.  Subalit  dinala siya kay Hesus  ng mga sumasampalataya sa Kanya at nakasumpung din ang…

continue reading..

Hindi Maipapaliwanag na Dios

0
IMG_0626

Ang tunay na Dios ay hindi kayang isipin o ipaliwanag ng tao dahil lampas ang Dios sa konsepto ng tao. Ngunit mapilit ang tao na gumawa ng anyo ng Dios na kaya nilang tawagan sa panahon ng pangangailangan. Kaya’t gumagawa sila ng kanilang anyo ng Dios. Kalimitan ito ay nagsisimula sa mga bagay na nakikita o bagay na materyal. Gumagawa sila ng rebulto at ito ang kanilang sinasamba. Ang iba naman ay kumakatha sa isip ng imahenasyon ng Dios. Sa kanilang imahenasyon, naguumpisa pa rin sila sa bagay na nakikita, kaya’t ito ay mga rebulto pa rin na hinubog ng kaisipan at kasuklam-suklam din sa Panginoon.

Dahil hindi kayang ipaliwanag ang Dios,…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top