Ang Pag-gamit sa Oras ay Ipagbibigay Sulit sa Dios.

0

 

IMG_0012

Ang babala sa Roma 14:12 ay ganito: “Kaya’t ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kanyang sarili.”  Ang ‘bawat isa’  ay tumutukoy sa mga Kristiano at hindi Kristiano. Bagaman ang mga Kristiano ay naligtas sa biyaya at hindi sa mga gawa, ngunit sa langit, ang basihan ng gantimpala ay ang ating ginawa sa lupa. Susuriin ng Dios ang mga gawa ng isang Kristiano sa pamamagitan ng apoy.  Ang sinumang manatili ay gagantimpalaan, at ang hindi, bagamat  isang Kristiano ay malulugi, siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy (ICorinto 3:13-15).  Ipagbibigay sulit natin sa Dios ang pag-gamit ng ating mga oras. Ito ang basihan ng…

continue reading..

Kahalagahan ng Oras Para sa Disiplina ng Kabanalan

0

SAM_0081

 

Ayon sa Biblia, ang  disiplina sa pag-gamit ng oras ay kailangan para sa kabanalan. Upang maging kawangis ni Kristo, dapat nating tularan ang Kanyang pagpaplano ng oras upang magampanan ang gawaing ibinigay ng Ama. “Niluwalhati Kita sa lupa, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay Mo sa Akin.”  (Juan 17:4). Bagamat mabigat ang Kanyang gawain, nagbibigay siya ng malaking puwang sa panalangin.

Bawat tao, Katulad ng Panginoong Hesus, ay binigyan din ng gawain, gamit ang oras na kaloob sa atin. Dapat maging matalino sa pag-gamit ng ating oras dahil ang panahon ay masama at marami ang nagnanakaw ng oras upang ilayo sa Dios. Nariyan ang teknolohiya, pakikipaglaban sa mga isyu ng…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top