A Poem for the Elderly

0

The  poem below (recited by TBC children during Elderly Sunday, April 13, 2014 ) shows  the notable characteristics of getting old.  But it also shows that  God’s faithfulness will sustain us in our old age.

SAM_0449

 

Kahit Ako’y Matanda Na

Maputing buhok   (PHOEBE) 

Tanda ng Katapatan ng Dios

Masayang Buhay

Dios ang Pumapatnubay

 

Mahina man ang  tuhod  (LEN LEN)

Masakit ang balakang at likod

Aakayin ng Dios sa aking katandaan

Hindi Niya ako pababayaan

 

Malabo ang Mata  (Aaron) 

Minsan ay hindi makakita

Ngunit Liwanag ng Kalangitan

Kay Hesus  malinaw kong namamasdan

 

Mahina na rin ang pandinig (TJ)   

Minsan Hindi kita marinig

Ngunit Naririnig ko ang Tinig

Ng Dios na sa akin ay umibig

 

Makakalimutin, totoo ka man din (MJ)  

Ngunit hinding hindi makakalimutan

Akong makasalanan,

Iniligtas, kinaawaan

 

Ang Dios ay pupurihin at paglilingkuran

Kahit…

continue reading..

TBC Celebrates Family Day 2014

0
SAM_0457

TBC family day camp was held on  April 18  at the Tierra  De Oro Resort in Baranggay San Antonio I, San Pablo City.  Fourteen youth members  of Imago  Christi Christian Church, led by their pastor, Pastor Andy,  joined the camp.   Pastor Mon Macapagal  was the speaker and  preached on Jude 17-24. He challenged  the members and visitors to persevere in the faith amidst the abounding temptations and to  strive to be blameless until the day of Christ.

SAM_0472

After a warm  fellowship over lunch,  TBC  single men, Roj, Ezekiel, Jonathan and Andro led the attendees in a group games that evoked lots of…

continue reading..

Pagtatago sa Puso ng Salita ng Dios.

0

          

 SAM_0433

Marami ang nagsasabi na hindi sila makapag-saulo ng Bible verses dahil sa “bad memory”. Pero hindi ito totoo. Ang problema ay hindi mahinang memorya, kundi kulang sa motibasyon. Kung natatandaan natin ang ating birthday, address o cellphone number, ay gayon din ang mga Bible verses.  Ang tanong ay kung gusto ba natin, at kung may disiplina ba tayo para dito.

Nang si Dawson Trotman, founder ng Navigators, ay naging Kristiano, nag-umpisa siyang mag-memorize ng isang Bible verse kada araw. Bilang isang truck driver, nag-sasaulo siya habang nagmamaneho. Sa loob ng unang tatlong taon ng kanyang pagiging Kristiano, nakapagsaulo siya ng 1,000 verses. Kung nakapag-saulo si  Dawson habang nagmamaneho, makahanap din tayo…

continue reading..

Ang Krus at ang Kaluluwa ng Tao

0

 

IMG_4046

“Sapagkat ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay?”

                                                                                    Mark 8:3

Ipinahayag ng krus na ang kaluluwa ng tao ay lubhang mahalaga. Sinabi ng Panginoon, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at mapahamak ang kanyang buhay?”  Nangungusap ang krus tungkol sa kasalanan ng tao. Ang ating Panginoon ay nabayubay sa Krus upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Hindi kayang isipin na mismong Anak ng Dios ang kailangang magligtas sa ating kaluluwa. Ganito kahalaga ang ating kaluluwa. Kaya hindi natin dapat ipag-walang bahala ang ating mga kaluluwa, kundi dapat na bigyan ng malaking pansin sa ating buhay.

Mahalaga ang katawan.  Hindi isinasaad sa…

continue reading..

Pag-tatago sa Puso ng Salita ng Dios

0

DSC_0053

          Mahirap ang magsa-ulo ng Salita ng Dios. Inihahalintulad ito sa pagsasaulo ng mga leksyon sa klase na bukod sa mahirap ay nakakabagot. Ang dahilan naman ng marami ay mahina ang kanilang memorya. Pero kung bayaran ang taong mahina ang memorya ng isang  libong dolyar sa bawa’t Bible verse na masaulo sa loob ng 7 araw, tiyak na biglang tatalas ang kanyang memorya. Ngunit ang Salita ng Dios ay kayamanan na walang maitutumbas na halaga.

        Ang Salita ng Dios ay mabisang sandata  sa kaaway ng kaluluwa. Kung  memoryado natin ito, madali itong magagamit ng Banal na Ispiritu sa panahon ng tukso at pagsubok (Awit…

continue reading..

Disiplina sa Pag-aaral ng Salita ng Dios

0

 

IMG_3913

Kung ang pagbabasa ng Biblia ay pamamangka sa isang lawa, ang pag-aaral  naman ng Biblia ay pagsalamin sa ilalim ng lawa, (katulad ng  snorkeling).   Sa masusing pag-aaral ng Salita ng Dios, makikita  ang linaw at mga detalye na hindi natin mapapansin sa simpleng pagbabasa lamang.

“Inilagak ni Ezra ang kaniyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang Kanyang mga batas at tuntunin (Ezra 7:10). Malinaw na bago pa man ituro ni Ezra ang Salita ng Dios, inilagak niya  ang sarili  sa pag-aaral nito. Nangangahulugan ito ng disiplina.

Ang mga taga Berea ay “higit na marangal kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang Salita ng…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top