Disiplina sa Pagbabasa ng Salita ng Dios

0
IMG_3953

Ilan ba sa atin ang seryosong nagbabasa ng Biblia? Ang sabi ni Hesus,  “Hindi n’yo ba nabasa…?”. Inaasahan ni Hesus na ang Kristiano ay nagbabasa at pamilyar sa Kasulatan, hindi lamang sa kabuoan, kundi sa “bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Ang Kasulatan ay kinasihan ng Dios at  mapapakinabangan sa …pagsasanay sa katuwiran.” ( 2 Tim 3:16). Mapalad ang mga bumabasa  … at tumutupad nito.  (Apoca.4:3). Walang mas mabisang paraan sa pagbabago ng kilos at ugali, at pagiging kawangis ni Kristo,  maliban sa regular na pagbabasa ng Salita ng Dios.

Sinabi ni John Blanchard, bawat araw ay humaharap tayo sa iba’t-ibang pagsubok, tukso at problema . Kaya’t kailangan natin ang…

continue reading..

Disiplina sa Pakikinig ng Salita ng Dios

0
IMG_3861

Hindi magiging masigla ang buhay-Kristiano kung wala ang pagkain ng karne at gatas na buhat sa  salita ng Diyos. Malinaw ang dahilan. Ang Biblia ang nagpapahayag ng tungkol sa Diyos; sa Kanyang Anak na si Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay, kung paano maliligtas sa galit na darating, at kung paano malulugod ang Diyos sa atin. Upang makilala ang Diyos, at maging maka-dios, kailangan ng malalim na pag-kaalam ng Kanyang salita.

Pinakamadaling disiplina upang makatanggap ng salita ng Diyos ay ang pakikinig. Kung walang disiplina dito, maaring hindi na tayo makinig. Una  sa disiplina ng pakikinig ay ang paghanap ng isang Iglesia kung saan ang Biblia ay matapat na ipinapahayag….

continue reading..

Disiplina Tungo sa Kalayaan

0

image

 

Ang disiplina, ayon kay Richard Foster ay  pintuan tungo sa kalayaan.  Tingnan ang mahuhusay na gitarista. Ang kanilang mga daliri ay maliksing nagpapalipat-lipat sa mga kwerdas ng gitara na para bang napakadali lamang tumugtog ng gitara. Sa isang baguhan, alam niya na ang ganitong galing ay  bunga ng maraming taon ng pag-aaral at pag-eensayo.

Ayon kay Elton Trueblood, tayo ay mas malaya kapag tayo ay nakatali. Ang isang atleta na ayaw magpailalim sa araw-araw na pag-eensayo at pag-iwas sa ibang pagkain, ay hindi magiging malaya sa takbuhan. Sa kawalan ng  pagsasanay, wala siyang sapat na bilis at tibay sa pagtakbo. Ang pagkakaroon ng disiplina ay pagkakaroon ng kalayaan sa anumang larangan ng…

continue reading..

Disiplina Tungo sa Kabanalan

0

 

photo 2

Ang disiplinang walang direksyon ay nakakabagot. Si Kevin na nag- nag-eensayo ng pag-gigitara habang ang mga kaibigan niya ay masayang naglalaro ay mababagot sa disiplinang ito. Ngunit kung isama si Kevin ng isang anghel sa concert ng isang sikat na gitarista at sabihin  sa kanya, “Ikaw  ang gitaristang iyan pag dating ng araw, kaya dapat kang mag-ensayo.” Sa puntong ito ay mag-iiba ang pananaw ni Kevin sa kanyang pag-eensayo.  

Ganyan din ang disiplina sa buhay-Kristiano. Sa tingin ng marami, ito ay nakakabagot. Ang pananalangin, pagbubulay ng Salita, pagbabasa ng Biblia at iba pang ispiritwal na tungkulin , minsan ay nagiging paulit-ulit na lamang.

Ano ba tayo pagdating ng panahon?. Sinasabi sa Roma…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top