Huwag Malinlang ng Huwad na Pag-asa

0
          Ang pag-asa sa puso ng tao ay hindi nauubos ayon kay John Milton.  Mahalaga ang pag-asa. Kung wala ito, magiging napakasaklap ng buhay ng tao. Ngunit ang pag-asa na hindi nakasalig kay Kristo ay magbubulid sa  kapahamakan. Maraming tao ang umaasa  ng mahabang buhay  at magandang bukas –  pag-asang mabuti lamang hanggang sa huling araw ng buhay, dahil ang hahantungan nito ay walang hanggang pagdurusa sa kabilang buhay.
          Ito ang babala si Santiago “ …ni hindi ninyo alam ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas!” (Santiago 4:13-16).  Hindi ba mas mabuti na iwaksi ang  pangarap na mahaba pa ang buhay at isiping maaring maikli lamang ito?  
continue reading..

Disiplina Tungo sa Pagbabago

0

Mahirap baguhin ang isang ugaling nakagawian na. Marami tayong  gawi o ugali  na tayo mismo ang nagpapayabong sa paglipas ng panahon.  Ito’y maganda kung nagdudulot ng kabutihan. Subali’t may mga ugali tayong nakasasama sa atin. Bilang mga Kristiano, alam natin kung ano ang mga gawi natin na nakasasagabal sa paglago sa buhay-kristiano.

 

Ang masasamang kilos at ugali na inugatan na ng panahon ay mahirap baguhin.  Maaring nakikita natin ang masamang epekto nito sa katawan, sa relasyon  at ispiritwal na aspeto ng buhay,  at nagkakaroon tayo  ng masidhing pagnanais ng dagliang pagbabago.  Ito ay mabuti at kanais-nais nguni’t  kalimitan  ay hindi nangyayari.  Ang  pagnanais, gaano man katindi  ay kapos para sa tunay na pagbabago.

 

Sa pagbabago, kailangan ay nagpapatuloy na disiplina  sa…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top